Tags:

sống khỏe

Sống khỏe cách phòng tránh bệnh đột quỵ

Sống khỏe cách phòng tránh bệnh đột quỵ

Có một thực trạng ngày nay, bệnh Đột quỵ ngày càng gia tăng. Sở dĩ như vậy là bởi, cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, bận rộn và cạnh tranh nhau quá nhiều. Kết hợp với đó là lối sống buông thả, thiếu lành mạnh làm cho sức khỏe của con người bị tiêu giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều người lại chưa biết cách phòng bệnh đột quỵ nên bệnh ngày càng phổ biến và phát triển nặng hơn.