Tags:

Làng cổ Đường Lâm

Những địa điểm du lịch ngoại thành Hà nội

Những địa điểm du lịch ngoại thành Hà nội

Bạn muốn đi du lịch xung quanh Hà Nội? Các địa điểm du lịch ở ngoại thành Hà Nội sẽ giúp bạn có nhiều thời gian tham quan hơn nên bạn muốn lựa chọn những địa điểm này để có thể đi về trong ngày. Với những địa điểm du lịch ngoại thành Hà Nội, bạn có thể kết hợp đi được nhiều địa điểm trong ngày.