Tags:

khởi nghiệp

Khởi nghiệp thành bại phụ thuộc vào những yếu tố sau

Khởi nghiệp thành bại phụ thuộc vào những yếu tố sau

Khởi nghiệp là câu chuyện của năm 2016, kéo dài suốt những ngày trong năm cho đến tận bây giờ và có thể thêm nhiều ngày sau đây nữa. Đó chắc chắn là chủ đề được bàn tán sôi động trong năm vừa qua, chính phủ cũng liên tục kêu gọi khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp người người khởi nghiệp tuy nhiên thành công không vỗ vai nhiều người. Nhiều câu chuyện buồn đã và đang xảy ra có thể khiến những bước chân của các bạn chùn bước. Vậy kinh nghiệp được rút ra từ những câu chuyện buồn là gì?