Tags:

Chạy thận

Chạy thận là gì? Tại sao phải chạy thận?

Chạy thận là gì? Tại sao phải chạy thận?

Khi thận bị suy giảm chức năng thì việc lọc độc này cũng giảm xuống và dẫn đến việc dễ dàng bị mắc các bệnh khác nhau. Nếu thận bị nặng đến mức không thể chữa trị khỏi thì cần phải sử dụng các trang thiết bị để hỗ trợ cho việc chạy thận. Vậy chạy thận là gì? Tại sao phải chạy thận?